องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557

  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ...
  กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่ง...
  โครงการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  31230
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-629246 ต่อ 14
E-mail : admin@srisawang.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign