องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 22 มี.ค.2566


โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 อบต.ศรีสว่าง จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้มีการชุมนุมของ สมาชิก อปพร. รับฟังสาร วัน อปพร. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.ศรีสว่าง โดยนายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และอ่านสาร วัน อปพร. แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

2023-05-29
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-21
2023-02-02
2023-01-27