องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ศรีสว่าง ประจำปี 2566
  อบต.ศรีสว่าง ร่วมงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ 25-27 ม.ค....
  การประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566...

 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  31230
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-629246 ต่อ 14
E-mail : admin@srisawang.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign