องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557

  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้าน...
  วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น นายวิรัตน์ พลแสน...
  โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเ...

 
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  31230
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-629246 ต่อ 14
E-mail : admin@srisawang.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign