องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2566 ]21
2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]4
3 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]4
4 เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
5 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]32
6 คู่มือการปฎิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 14 ก.ค. 2566 ]29
7 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2566 ]40
8 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 เม.ย. 2566 ]42
9 คำสั่ง-ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 เม.ย. 2566 ]39
10 ประกาศ-วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]43
11 ประกาศ-ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.ศรีสว่าง-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]39
12 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]51
13 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]42
14 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]47
15 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 21 ธ.ค. 2565 ]48
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 จนถึง พ.ศ.2569 [ 7 ธ.ค. 2565 ]91
17 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]50
18 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]47
19 ประกาศ อบต.ศรีสว่าง เรื่องรายงานผลสภาพปัญหาน้ำเสียพื้นที่ตำบลศรีสว่าง [ 14 ต.ค. 2565 ]37
20 เมื่อวัน ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 04.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลศรีสว่าง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านหัวขัว ซึ่งมีนายศตพล เลไธสง เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้รีบจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เมื่อไปถึงพบเพลิ [ 4 ต.ค. 2565 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11