องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 เม.ย. 2566 ]6
2 คำสั่ง-ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 เม.ย. 2566 ]4
3 ประกาศ-วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]4
4 ประกาศ-ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.ศรีสว่าง-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]3
5 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]14
6 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]10
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]12
8 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 21 ธ.ค. 2565 ]16
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 จนถึง พ.ศ.2569 [ 7 ธ.ค. 2565 ]42
10 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]14
11 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]12
12 เมื่อวัน ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 04.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลศรีสว่าง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านหัวขัว ซึ่งมีนายศตพล เลไธสง เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้รีบจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เมื่อไปถึงพบเพลิ [ 4 ต.ค. 2565 ]52
13 ประกาศ ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]42
14 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติของอบต.ศรีสว่าง ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]49
15 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่างให้ปลัดอบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]171
16 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่าง ให้รองนายก.อบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]187
17 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]103
18 mp3 ชุดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 16 พ.ย. 2564 ]179
19 ตรวจสอบผู้มีสิมธิ์เลือกตั้ง [ 29 ต.ค. 2564 ]221
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]182
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10