องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตตำบลศรีสว่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตตำบลศรีสว่าง  จำนวน 5 ราย
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11