องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี


โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี
งานฉลองครอบครับรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
I์nterfaith Peace Families Blessing Festival
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561
ต.ศรีสว่าง  ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11