องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันเข้าพรรษา ปี 2561


อบต.ศรีสว่าง ได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 26/7/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ศรีสว่าง โดย มี นายกไสวธนกร ดีมาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี
2023-05-29
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-21
2023-02-02
2023-01-27