องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันเข้าพรรษา ปี 2561


อบต.ศรีสว่าง ได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 26/7/2561 ณ ห้องประชุม อบต.ศรีสว่าง โดย มี นายกไสวธนกร ดีมาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11