องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


วันนี้ ( ๗ ม.ค.๖๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ( กต.ตร.สภ.นาโ


2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07