องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อบรมให้ความรู้เยาวชนในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมและโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราษฎร์อุทิศในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11