องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


อบต.ศรีสว่าง ฉีดพ่นยาป้องกันพาหะนำโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปีสกิน และให้ความรู้พี่น้องเกษตรกร ทั้ง 10 หมู่บ้าน


2022-05-02
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-22
2022-03-15
2022-02-24
2022-02-02
2022-01-19