องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการแสไฟฟ้ารั่ว


2022-12-05
2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24