องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการแสไฟฟ้ารั่ว


2022-05-02
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-22
2022-03-15
2022-02-24
2022-02-02
2022-01-19