องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


นายกอบต.ศรีสว่าง ได้มอบหมายให้ กองช่าง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีสว่าง นำเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขระบบท่อส่งน้ำและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หางกุดเบ็ญใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของปร


2022-12-05
2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24