องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 นายวิรัตน์ พลแสน นายก อบต.ศรีสว่าง เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรของอบต.ศรีสว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการการและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ พร


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการการและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ พร้อมได้ให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2022-12-05
2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24