องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


อบต.ศรีสว่าง มอบซองบังคับโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรกรตำบลศรีสว่าง


ด้วย อบต.ศรีสว่าง ได้จัดทำซองบังคับโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรตำบลศรีสว่าง ที่มีอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อใช้ในการดูแลและรักษาโค-กระบือให้มีความแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ อีกทางหนึ่ง

2023-11-25
2023-11-17
2023-11-13
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-19
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-22