องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


อบต.ศรีสว่าง มอบซองบังคับโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรกรตำบลศรีสว่าง


ด้วย อบต.ศรีสว่าง ได้จัดทำซองบังคับโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรตำบลศรีสว่าง ที่มีอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อใช้ในการดูแลและรักษาโค-กระบือให้มีความแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ อีกทางหนึ่ง

2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11