องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ลัมกีดขวางการจราจร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสว่างได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มเป็นการเร่งด่วน โดยสามารถเปิดเส้นทางจราจรได้เป็นที่เรีย


2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11