องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ลัมกีดขวางการจราจร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสว่างได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มเป็นการเร่งด่วน โดยสามารถเปิดเส้นทางจราจรได้เป็นที่เรีย


2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05