องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 11 -20 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายวิรัตน์ พลแสน นายก อบต.ศรีสว่าง เพื่อรับทราบปํญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่10


2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11