องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 11 -20 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายวิรัตน์ พลแสน นายก อบต.ศรีสว่าง เพื่อรับทราบปํญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1-หมู่ที่10


2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05