องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศรีสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.ศรีสว่าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


2023-05-29
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-21
2023-02-02
2023-01-27