องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก โดยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและให้ความรู้การกำจัดแหล่งเพาะยุง หมู่ที่ 1-10 วันที่ 6 -24 มิ.ย. 65


2022-12-05
2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24