องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก โดยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและให้ความรู้การกำจัดแหล่งเพาะยุง หมู่ที่ 1-10 วันที่ 6 -24 มิ.ย. 65


2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05