องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย อบต.ศรีสว่าง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจำนวน 2 ราย


2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07