องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายสมบรูณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์เขต 3และนายวิรัตน์ พลแสน นายก.อบต.ศรีสว่าง ร่วมกิจกรรมพร้อมพนักงานพี่น้อ


2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08