องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายสมบรูณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์เขต 3และนายวิรัตน์ พลแสน นายก.อบต.ศรีสว่าง ร่วมกิจกรรมพร้อมพนักงานพี่น้อ


2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-10
2022-07-31
2022-07-07
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-11