องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นำโดย นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงาน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ในครัวเรือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก หรืออื่นๆ ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการจัดทำถังขยะเปียกทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่างร่วมในกิจกรรมครั้งนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ