องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น นายวิรัตน์ พลแสนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างร่วมเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รอบที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ศร


2022-12-05
2022-11-30
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-06
2022-09-13
2022-09-06
2022-08-24