องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้าน...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 17]
 
  วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น นายวิรัตน์ พลแสน...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด(big Cleaning Day)เฉลิมพระเกียรต...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ...[วันที่ 2022-07-31][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่ง...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 60]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศร...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 11 -20 พฤษภาคม 2565 น...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 73]
 
  ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 และบ้าน...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรม 5 ส ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหลังศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 76]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8