องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการฟันสวย ยิ้มใส สมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเสี่ยงต่อสภาวะข้อเข่าเสื่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอสม. เพื่อประเมินคั...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด(big Cleaning Day)เฉลิมพระเกียรต...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการลดเค็ม ลดความดัน[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ...[วันที่ 2022-07-31][ผู้อ่าน 214]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างร่วมกับโรงพยาบาลนาโพธ...[วันที่ 2022-07-30][ผู้อ่าน 28]
 
  ขุดลอกร่องน้ำบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 [วันที่ 2022-07-30][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรม Big cleaning Day [วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 25]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15