องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 135]
 
  อบต.ศรีสว่าง ฉีดพ่นยาป้องกันพาหะนำโรคอุบัติใหม่ โร...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 140]
 
  อบต.ศรีสว่าง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 129]
 
  อบต.ศรีสว่าง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 185]
 
  กิจกรรมขยะแลกบุญบ้านเมืองน้อย[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 28]
 
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่ม...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 144]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประ...[วันที่ 2020-12-21][ผู้อ่าน 154]
 
  การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร[วันที่ 2020-12-07][ผู้อ่าน 100]
 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อบต.ศ...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 132]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปลูก...[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 322]
 
  โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน[วันที่ 2019-10-22][ผู้อ่าน 233]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8