องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  อบต.ศรีสว่าง รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 164]
 
  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่...[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 72]
 
  แผ่นพับ ชุดการเลือกตั้งท้องถิ่น[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 177]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 280]
 
  สถานที่รับสัมครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 190]
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันย...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 164]
 
  [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 223]
 
  อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนค...[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 176]
 
  อบต.ศรีสว่าง ขอขอบคุณ ท่านปลัดพรมมา นาคเหนือ พร้อม...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 177]
 
  อบต.ศรีสว่าง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 155]
 
  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 174]
 
  อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 179]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9