องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  กำหนดการ ยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ศรี...[วันที่ 2019-10-17][ผู้อ่าน 362]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม บ้านหัวขัว[วันที่ 2019-09-26][ผู้อ่าน 246]
 
  โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงาน...[วันที่ 2019-08-30][ผู้อ่าน 220]
 
  โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้อง...[วันที่ 2019-07-25][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรู้ทันเอดส์และโรคต...[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 408]
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 407]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประ...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 443]
 
  กิจกรรมการฉีดล้างร่องระบายน้ำเพื่อทำลายแหล่งเพาะพั...[วันที่ 2019-05-09][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-04-24][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2019-03-12][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค[วันที่ 2019-03-06][ผู้อ่าน 395]
 
  โครงการศึกษาดูงานวันเกษตรภาคอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่...[วันที่ 2019-01-28][ผู้อ่าน 477]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8