องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  เกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจ หยุดเผา[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 22 มี.ค.2566[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการเก็บขยะอันตราย ในชุมชน/10หมู่บ้าน ในพื้นที่...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ศรีสว่าง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 102]
 
  อบต.ศรีสว่าง ร่วมงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ 25-27 ม.ค....[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 80]
 
  เชิญชวนและแนะนำวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หม...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 89]
 
  วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายทองดี เนยไธสง รองนายกองค์...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 120]
 
  งานจราจรอำนวยความสะดวก และ รักษาความปลอดภัย 4 แยก ...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 73]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14