องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  ตัดต้นไม้ลัมกีดขวางการจราจร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 400]
 
  อบต.ศรีสว่าง มอบซองบังคับโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเก...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 193]
 
  งานป้องกันฯ สำนักปลัด นำโดย ท่านรองนายก ทองดี เนยไ...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการกิจกรรมวัน อปพร.ในวันที่ 22 มี.ค. 2565 ได้ม...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 232]
 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 24]
 
  เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 นายวิรัตน์ พลแสน นายก อบต....[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 214]
 
  ฝึกอบรมแลศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาาน ...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 25]
 
  เกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจ หยุดเผา[วันที่ 2022-02-26][ผู้อ่าน 38]
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตำบลศรีสว่า...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 253]
 
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 29]
 
  บริการทำบัตรคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 30]
 
  นายกองค์การบริหารสว่นตำบลศรีสว่างได้นำทีมงานเจ้าหน...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 30]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14