องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  โครงการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 118]
 
  ขุดลอกร่องระบายน้ำลงหนองเอี่ยนและคันคู บ้านสงแดง [วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 25]
 
  ออกสอบข้อเท็จจริงผู้ประสพปัญหาทางสังคม[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ระหว่าง...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 171]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศร...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 200]
 
  จัดตั้งศูนนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีสว่าง[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 11 -20 พฤษภาคม 2565 น...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 230]
 
  ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 และบ้าน...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 185]
 
  วางท่อระบายน้ำ บ้านสงแดง หมู่ที่ 5[วันที่ 2022-05-01][ผู้อ่าน 22]
 
  มอบถุงยังชีพและทุนประกอบอาชีพคนพิการที่ได้รับความเ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรม 5 ส ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหลังศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 158]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14