องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันย...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 218]
 
  [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 293]
 
  อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนค...[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 238]
 
  อบต.ศรีสว่าง ขอขอบคุณ ท่านปลัดพรมมา นาคเหนือ พร้อม...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 232]
 
  อบต.ศรีสว่าง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 220]
 
  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 249]
 
  อบต.ศรีสว่าง ออกให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หมู...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 299]
 
  อบต.ศรีสว่าง ฉีดพ่นยาป้องกันพาหะนำโรคอุบัติใหม่ โร...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 214]
 
  อบต.ศรีสว่าง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 309]
 
  อบต.ศรีสว่าง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 296]
 
  กิจกรรมขยะแลกบุญบ้านเมืองน้อย[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 97]
 
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่ม...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 217]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14