องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]182
182 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]162
183 อบต.ศรีสว่าง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]221
184 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสว่าง [ 13 ส.ค. 2562 ]177
185 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2562 ]266
186 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]169
187 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้ [ 9 ก.ค. 2562 ]166
188 การปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 5 ก.ค. 2562 ]159
189 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]186
190 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]236
191 การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]259
192 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]162
193 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]165
194 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]223
195 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]229
196 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 10 ม.ค. 2562 ]169
197 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2562 ]172
198 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]171
199 เรื่อง แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน ที่มีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย ภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]219
200 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]194
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13