องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (3) [ 16 พ.ย. 2558 ]145
182 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 12 พ.ย. 2558 ]153
183 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1) [ 12 พ.ย. 2558 ]166
184 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (2) [ 12 พ.ย. 2558 ]156
185 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (3) [ 12 พ.ย. 2558 ]191
186 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (4) [ 12 พ.ย. 2558 ]131
187 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (5) [ 12 พ.ย. 2558 ]152
188 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (6) [ 12 พ.ย. 2558 ]145
189 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (7) [ 12 พ.ย. 2558 ]168
190 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (8) [ 12 พ.ย. 2558 ]175
191 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (9) [ 12 พ.ย. 2558 ]127
192 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 6 พ.ย. 2558 ]179
193 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)1 [ 6 พ.ย. 2558 ]121
194 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)2 [ 6 พ.ย. 2558 ]197
195 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)3 [ 6 พ.ย. 2558 ]194
196 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 5 พ.ย. 2558 ]191
197 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 1 [ 5 พ.ย. 2558 ]129
198 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 2 [ 5 พ.ย. 2558 ]131
199 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 3 [ 5 พ.ย. 2558 ]175
200 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 4 [ 5 พ.ย. 2558 ]144
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11