องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]166
202 โครงการลดขยะจากต้นทางนำรายได้สู่ครัวเรือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]181
203 บทความมาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]187
204 การป้องกันภัยแล้ง [ 26 พ.ย. 2561 ]179
205 การป้องกันภัยหนาว [ 26 พ.ย. 2561 ]173
206 มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 26 พ.ย. 2561 ]157
207 มาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]171
208 มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 26 พ.ย. 2561 ]162
209 [ 26 พ.ย. 2561 ]164
210 มาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์ [ 26 พ.ย. 2561 ]165
211 การสร้างขวัญและกำลังใจ และลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]159
212 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]180
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 31 ต.ค. 2561 ]227
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 16 ต.ค. 2561 ]155
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานงานส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2561 ]171
216 ประกาศใช้ขัอบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]164
217 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]167
218 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 26 ม.ค. 2560 ]151
219 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาบ้านหินตั้งถึงเขตตำบลนาโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2560 ]170
220 ประกาศ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2560 ]77
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13