องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ 8 [ 22 ธ.ค. 2559 ]165
222 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหัวขัว ต่อจากบ้านนายมาถึงบ้านนายมี [ 22 ธ.ค. 2559 ]167
223 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ 1 [ 22 ธ.ค. 2559 ]181
224 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาบ้านหินตั้ง ถึงเขตตำบลนาโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2559 ]232
225 แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ย. 2558 ]172
226 แผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]192
227 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 16 พ.ย. 2558 ]156
228 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1) [ 16 พ.ย. 2558 ]182
229 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (2) [ 16 พ.ย. 2558 ]168
230 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (3) [ 16 พ.ย. 2558 ]171
231 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 12 พ.ย. 2558 ]179
232 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1) [ 12 พ.ย. 2558 ]191
233 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (2) [ 12 พ.ย. 2558 ]183
234 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (3) [ 12 พ.ย. 2558 ]219
235 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (4) [ 12 พ.ย. 2558 ]158
236 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (5) [ 12 พ.ย. 2558 ]177
237 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (6) [ 12 พ.ย. 2558 ]169
238 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (7) [ 12 พ.ย. 2558 ]198
239 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (8) [ 12 พ.ย. 2558 ]203
240 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (9) [ 12 พ.ย. 2558 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13