องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]55
22 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]9
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]8
24 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติของอบต.ศรีสว่าง ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]61
25 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 8 ส.ค. 65 [ 15 ส.ค. 2565 ]7
26 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2565 ]8
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]7
28 ประชาสัมพันธ์โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม [ 2 ส.ค. 2565 ]6
29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]7
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 30 พ.ค. 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]9
31 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]7
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการควบคุมยาสูบ [ 20 พ.ค. 2565 ]11
33 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]9
34 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่างให้ปลัดอบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]184
35 คำสั้ง การมอบอำนาจของนายก.อบต.ศรีสว่าง ให้รองนายก.อบต.ศรีสว่าง ปฎิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2565 ]205
36 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]112
37 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]7
38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]8
39 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]8
40 mp3 ชุดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 16 พ.ย. 2564 ]193
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11