องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]5
22 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน177 (ตามสภาพซาก) [ 7 ธ.ค. 2566 ]46
23 สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2566 ]79
24 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
25 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]3
26 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]19
27 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ตำบลศรีสว่าง [ 19 ต.ค. 2566 ]5
28 เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]6
29 ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 5 ต.ค. 2566 ]6
30 เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]47
31 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]2
32 เชิญประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]3
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
34 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]5
35 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]3
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]3
37 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]2
38 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]3
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]3
40 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13