องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]43
42 คู่มือการปฎิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [ 14 ก.ค. 2566 ]39
43 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2566 ]52
44 ประกาศ เรื่องนโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 16 มิ.ย. 2566 ]3
45 มาแยกขยะกันเถอะ [ 13 มิ.ย. 2566 ]1
46 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]0
47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]0
48 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 เม.ย. 2566 ]59
49 คำสั่ง-ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 เม.ย. 2566 ]54
50 ประกาศ-วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]60
51 ประกาศ-ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.ศรีสว่าง-พ.ศ.-2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
52 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]67
53 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]58
54 ประชาสัมพันธ์เกี่่ยวกับการฝ่าฟืนกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [ 14 ก.พ. 2566 ]2
55 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]61
56 ประชาสัมพันธ์เกี่่ยวกับการฝ่าฟืนกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [ 31 ม.ค. 2566 ]0
57 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]0
58 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]0
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]0
60 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 21 ธ.ค. 2565 ]60
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13