องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 จนถึง พ.ศ.2569 [ 7 ธ.ค. 2565 ]117
62 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]68
63 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]63
64 ประกาศ อบต.ศรีสว่าง เรื่องรายงานผลสภาพปัญหาน้ำเสียพื้นที่ตำบลศรีสว่าง [ 14 ต.ค. 2565 ]49
65 เมื่อวัน ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 04.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลศรีสว่าง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านหัวขัว ซึ่งมีนายศตพล เลไธสง เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้รีบจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เมื่อไปถึงพบเพลิ [ 4 ต.ค. 2565 ]113
66 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
67 รายงานผลการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2565 ]45
68 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 ส.ค. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]35
69 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]31
70 ประกาศ ใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]79
71 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]26
72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]27
73 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติของอบต.ศรีสว่าง ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]84
74 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 8 ส.ค. 65 [ 15 ส.ค. 2565 ]29
75 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2565 ]29
76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]25
77 ประชาสัมพันธ์โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม [ 2 ส.ค. 2565 ]26
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]27
79 รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีสว่าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 30 พ.ค. 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]33
80 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]27
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13