องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]163
62 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ตุลาคม 2563- 31 มี.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]198
63 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]160
64 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]141
65 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]142
66 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]178
67 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]56
68 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]129
69 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]132
70 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]131
71 แผนพัฒนาบุคลากร รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 15 มี.ค. 2564 ]136
72 อบต.ศรีสว่าง ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง จำนวน 2 ราย พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง [ 5 มี.ค. 2564 ]128
73 " รับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการกรณีพิเศษ ทบ. เปิดรับสมัครทหารกองเกิน 18 - 20 ปี ที่ยังไม่เกณฑ์ทหาร และ 22 - 29 ปี ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (จับได้ใบดำ) โดยสมัครระบบออนไลน์ 1 - 28 ก.พ. นี้ สนใจสอบถาม หน่วยสัสดีอำเภอนาโพธิ์ หรือทางเว็ปไซต์ www.rcm64.rta. [ 8 ก.พ. 2564 ]185
74 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 2 ก.พ. 2564 ]129
75 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ [ 2 ก.พ. 2564 ]137
76 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]128
77 เรื่อง การเลื่อนรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มโคต้าจังหวัด กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่พิเศษ(38จังหวัด)http://precadet64s.crma.ac.th/Document.asp?P=16 [ 20 ม.ค. 2564 ]185
78 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 11 ม.ค. 2564 ]153
79 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร41-51 [ 7 ม.ค. 2564 ]132
80 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]58
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11