องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 28 ธ.ค. 2563 ]136
82 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงต่อข้าราชการว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้ว [ 21 ธ.ค. 2563 ]139
83 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]133
84 การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]139
85 เรื่อง กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม [ 23 พ.ย. 2563 ]133
86 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 พ.ย. 2563 ]203
87 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 พ.ย. 2563 ]144
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]157
89 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]151
90 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]140
91 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]134
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]150
93 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]202
94 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]134
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 10 ก.ย. 2563 ]145
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 4 ก.ย. 2563 ]159
97 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]174
98 เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 ส.ค. 2563 ]149
99 ประการศรับสัมครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 19 ส.ค. 2563 ]158
100 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]129
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11