องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 11 ม.ค. 2564 ]177
102 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร41-51 [ 7 ม.ค. 2564 ]153
103 รายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]82
104 เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 28 ธ.ค. 2563 ]159
105 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงต่อข้าราชการว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้ว [ 21 ธ.ค. 2563 ]163
106 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]157
107 การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]164
108 เรื่อง กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม [ 23 พ.ย. 2563 ]157
109 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 พ.ย. 2563 ]226
110 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 12 พ.ย. 2563 ]165
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]179
112 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]174
113 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]162
114 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]159
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]174
116 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]227
117 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]158
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 10 ก.ย. 2563 ]171
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 4 ก.ย. 2563 ]183
120 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]197
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12