องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]159
102 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]144
103 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร [ 15 ก.ค. 2563 ]151
104 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]151
105 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]152
106 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]192
107 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]143
108 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา อบต.ศรีสว่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]190
109 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]152
110 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]131
111 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]182
112 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]138
113 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]185
114 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]148
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]189
116 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ศรีสว่าง [ 4 มิ.ย. 2563 ]155
117 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) [ 20 พ.ค. 2563 ]136
118 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 20 พ.ค. 2563 ]136
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 พ.ค. 2563 ]141
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 ครั้งที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]151
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11