องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 ส.ค. 2563 ]176
122 ประการศรับสัมครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 19 ส.ค. 2563 ]182
123 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]156
124 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]184
125 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]166
126 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร [ 15 ก.ค. 2563 ]175
127 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]171
128 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]176
129 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]218
130 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]168
131 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา อบต.ศรีสว่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]217
132 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]184
133 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]155
134 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]204
135 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]160
136 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]205
137 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]172
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]213
139 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ศรีสว่าง [ 4 มิ.ย. 2563 ]181
140 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) [ 20 พ.ค. 2563 ]161
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12