องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]145
122 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]128
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง(ภสด.3) [ 28 ก.พ. 2563 ]192
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง(ภสด.3) [ 28 ก.พ. 2563 ]140
125 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]184
126 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]146
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ม.ค. 2563 ]221
128 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]205
129 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 30 ม.ค. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]125
130 เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]126
131 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]202
132 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]157
133 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]138
134 อบต.ศรีสว่าง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]193
135 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสว่าง [ 13 ส.ค. 2562 ]152
136 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2562 ]242
137 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]147
138 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้ [ 9 ก.ค. 2562 ]143
139 การปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 5 ก.ค. 2562 ]135
140 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]164
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11