องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]174
142 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]227
143 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]158
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 10 ก.ย. 2563 ]171
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 4 ก.ย. 2563 ]183
146 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]197
147 เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 ส.ค. 2563 ]176
148 ประการศรับสัมครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 19 ส.ค. 2563 ]182
149 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]156
150 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]184
151 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]166
152 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหาร [ 15 ก.ค. 2563 ]177
153 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]171
154 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-ปี-2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]176
155 รายงานป้องกันทุจริต-62 [ 15 ก.ค. 2563 ]218
156 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง รอบ 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]168
157 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา อบต.ศรีสว่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]218
158 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]185
159 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]155
160 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13