องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 21 มิ.ย. 2562 ]207
142 การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]235
143 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]140
144 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]142
145 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]199
146 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]206
147 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต./ผอ.กอง/หน.ส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 10 ม.ค. 2562 ]145
148 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 10 ม.ค. 2562 ]150
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]149
150 เรื่อง แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน ที่มีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย ภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]195
151 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]170
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างสมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]142
153 โครงการลดขยะจากต้นทางนำรายได้สู่ครัวเรือน [ 4 ธ.ค. 2561 ]160
154 บทความมาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]163
155 การป้องกันภัยแล้ง [ 26 พ.ย. 2561 ]155
156 การป้องกันภัยหนาว [ 26 พ.ย. 2561 ]153
157 มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 26 พ.ย. 2561 ]132
158 มาตรฐานการให้บริการ [ 26 พ.ย. 2561 ]146
159 มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 26 พ.ย. 2561 ]142
160 [ 26 พ.ย. 2561 ]145
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11