องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]161
162 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]205
163 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]172
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสว่าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]213
165 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ศรีสว่าง [ 4 มิ.ย. 2563 ]182
166 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) [ 20 พ.ค. 2563 ]161
167 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 20 พ.ค. 2563 ]168
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 พ.ค. 2563 ]163
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 ครั้งที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]173
170 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]166
171 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]151
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง(ภสด.3) [ 28 ก.พ. 2563 ]215
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง(ภสด.3) [ 28 ก.พ. 2563 ]162
174 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]206
175 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ก.พ. 2563 ]169
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ม.ค. 2563 ]248
177 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]228
178 เรียกประชุมสภาสัมยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 30 ม.ค. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]147
179 เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]149
180 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]224
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13