องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 มาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์ [ 26 พ.ย. 2561 ]147
162 การสร้างขวัญและกำลังใจ และลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]138
163 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]159
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 31 ต.ค. 2561 ]203
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง [ 16 ต.ค. 2561 ]136
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานงานส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2561 ]151
167 ประกาศใช้ขัอบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]146
168 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]147
169 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 26 ม.ค. 2560 ]130
170 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาบ้านหินตั้งถึงเขตตำบลนาโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2560 ]152
171 ประกาศ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2560 ]59
172 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ 8 [ 22 ธ.ค. 2559 ]147
173 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหัวขัว ต่อจากบ้านนายมาถึงบ้านนายมี [ 22 ธ.ค. 2559 ]146
174 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ 1 [ 22 ธ.ค. 2559 ]155
175 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาบ้านหินตั้ง ถึงเขตตำบลนาโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2559 ]211
176 แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ย. 2558 ]150
177 แผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]168
178 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 16 พ.ย. 2558 ]133
179 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1) [ 16 พ.ย. 2558 ]158
180 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาจัดตั้งสถานที่จำหน่ายเอกสารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (2) [ 16 พ.ย. 2558 ]143
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11